50 let gozdnih učnih in tematskih poti v Sloveniji

 


Fotografsko društvo Grča Kočevje (organizator) v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Turistično zvezo Slovenije (naročnika) razpisuje: Javni fotografski natečaj »50 let gozdnih učnih in tematskih poti v Sloveniji«.


Na natečaju lahko brezplačno sodelujejo tako ljubiteljski kot poklicni fotografi z vsega sveta. Natečaj je organiziran skladno s pravili Fotografske zveze Slovenije (FZS). 02/2024.

Vsak udeleženec lahko sodeluje s po največ šestimi barvnimi ali črno belimi fotografijami. Na natečaju lahko sodelujete le s fotografijami, ki so bile posnete na/ob katerikoli učni ali tematski gozdni poti v Sloveniji. Vsebina fotografije ni nujno vezana na prikaz same poti, pomembno je, da je fotografija nastala ob/na poti. Primer: Fotografija lahko prikazuje poleg same poti tudi cel spekter ostalih motivov; okoliško pokrajino, ljudi in kraje ob poti, živalski in rastlinski svet, znamenitosti in podobno.

Na razpis sprejemamo samo fotografije ustvarjene s pomočjo fotografske opreme. Kreacije, ustvarjene s pomočjo programov umetne inteligence (AI/UI) niso dovoljene. Fotografija, ki ne bo ustrezala pravilom natečaja, bo izločena.


TEMA NATEČAJA: Gozdne učne in tematske poti v Sloveniji


Opis: Gozdna učna pot  je ozek pas z naravnim materialom urejenega zemljišča, pripravljen za hojo po gozdu in je označena ter opremljena s poučnimi besedili na informativnih tablah ter drugimi napravami, namenjenimi za izobraževanje o funkcijah gozda ter ekološkemu osveščanju. Je del velike skupine tematskih poti, ki so označene ali neoznačene poti. Uporabniku ponujajo doživetje izbrane tematike. Tematske poti nam govore o vsebini na poti, kulturni in naravni dediščini, kulinariki … in ljudeh. Vsaka taka pot uporabniku omogoča celovito doživetje vsebine, kateri je pot namenjena. Tematske poti povezujejo krajinske in regionalne zanimivosti ter povezujejo in usmerjajo potencialne obiskovalce. Istočasno pa povezujejo posamezne udeležence kot so občine in društva ter razne kulturne ter turistične organizacije in podjetja, kar vodi k boljši učinkovitosti ponudbe.


Lahko jih najdemo na spletnih naslovih kot so:

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/delo_z_javnostmi/gozdne_ucne_poti_zgs/index.html

https://mapzs.pzs.si/search/trails?trailTypes=10

https://kamzmulcem.si/24-ucno-dozivljajskih-poti-po-posameznih-regijah-v-sloveniji/

https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/top-slovenske-tematske-poti

https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/naj-tematske-pohodniske-poti-za-druzine

https://www.naravniparkislovenije.si/slo/zanimivosti/tematske-poti

https://slovenia-outdoor.com/naj-tematske-poti/

https://turisticna-zveza.si/po-sloveniji-kategorija/tematske-poti

https://www.gov.si/teme/za-ljubitelje-narave/

https://druzina.pismen.si/pravljicne-in-ucne-poti/

https://natura2000.gov.si/ucne-poti/

Informacije: Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net, predsednik komisije za gozdne učne in tematske poti, pri ZGS in TZS.


NAGRADE:

Strokovna ocenjevalna žirija bo skupno podelila 20 nagrad

1. mesto - Zlata medalja FZS in denarna nagrada 500€

2. mesto - Zlata medalja FD Grča in denarna nagrada 300€

3. mesto - Srebrna medalja FZS in denarna nagrada 200€

4. mesto - Srebrna medalja FD Grča

5. mesto - Bronasta medalja FZS

6. mesto - Bronasta medalja FD Grča

5 diplom FZS

9 diplom FD Grča


ROK ZA ODDAJO DEL: 30. junij 2024


Z oddajo in potrditvijo prijave udeleženci sprejemajo pravila natečaja. Dela se oddajo digitalno kot JPG datoteke na spletni strani natečaja tukaj: www.natecaj.eu, v primeru morebitnih težav tudi po elektronski pošti: narava@fotodrustvo-grca.si

Zahtevana dimenzija posamezne fotografije je 2160 pik (pokončna stranica) sRGB JPG/JPEG formatu. Največja velikost posamezne fotografije je 4 Mb. Fotografije poimenujete v spletni prijavnici, z naslovom fotografije in krajem nastanka (ime učne ali tematske poti). Primer: Jutro_Risova pot


ŽIRIRANJE: 06. julija 2024


ŽIRIJA: Prispele fotografije bo ocenila strokovna komisija v sestavi:

Marjan Artnak, Fotografsko društvo Grča Kočevje

Davorin Tome, Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije

Jože Prah, Komisija za gozdne učne in tematske poti, pri ZGS in TZS

Zavod za gozdove Slovenije

Turistična zveza Slovenije


Fotografije bodo predstavljene žiriji na 48’’ 4K UHDTV z ločljivostjo 3840 x 2160 pik, ki bodo porazdeljene tako, da se jih ocenjuje med seboj ločeno, za ocenjevalce je avtorstvo fotografij anonimno. Pri ocenjevanju prispelih del bo žirija upoštevala skladnost fotografije z razpisano temo, ustvarjalnost, tehnično dovršenost, izpovednost, originalnost in estetska merila.


OBJAVA REZULTATOV: Rezultati natečaja bodo objavljeni na internetni strani: www.natecaj.eu najkasneje 20. julija 2024. Vsak udeleženec natečaja prejme svoje osebne rezultate tudi po elektronski pošti.


PODELITEV NAGRAD in RAZSTAVA: Javna podelitev nagrad in odprtje razstave z nagrajenimi in sprejetimi deli bo v Ljubljani na Jakopičevem sprehajališču, 20. novembra 2024. Razstava na prostem s fotografijami velikega formata (185 x 125 cm) bo na ogled predvidoma do 15. januarja 2025.


KATALOG: Organizator bo ob otvoritvi razstave izdal tiskan katalog, ki ga brezplačno prejmejo vsi udeleženci natečaja, najkasneje do 20. novembra 2024.


AVTORSKE PRAVICE: Prispele fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega. Odgovornost vsakega udeleženca je, da zagotovi, da vse fotografije, ki jih predloži, ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb ali zakona. Udeleženci jamčijo, da so prijavljene fotografije njihovo delo in da imajo v lasti avtorske pravice za to. Izključne avtorske pravice za vsa dela v tem tekmovanju so last avtorja fotografij. Avtor z oddajo del na razstavo soglaša z razpisnimi pogoji in s tem, da se njegovi podatki uporabijo za namene obveščanja in objavljanja o razstavi. Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da lahko organizator njegova dela uporabi za potrebe in promocijo natečaja (objave v katalogu razstave, predatavitvah, razstavi, video projekcijah, člankih, internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih) brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju.

Organizator in naročnik fotonatečaja bosta v vseh objavah navajala avtorje fotografij.

Organizator in naročnik fotonatečaja bosta v vseh nadaljnjih objavah navajala avtorje fotografij.

Za dodatna vprašanja in pojasnila se lahko obrnete na narava@fotodrustvo-grca.si.


Pravila natečaja v PDF obliki najdete tukaj.

50 let gozdnih učnih in tematskih poti v Sloveniji Naloži fotografije
Domov Natečaj Upload Status Rezultati Galerija Kontakti

NATEČAJ

Fotografski

Domov

Natečaj

Status

Galerija

Upload

Rezultati

Contact Us

Fotografsko društvo Grča Kočevje

Zavod za gozdove Slovenija

Turistična zveza Slovenije

Rožna 39

1330 Kočevje

Slovenija


e-pošta: narava@fotodrustvo-grca.si

Partnerji

Fotografsko društvo Grča Kočevje

website counter